O firmie
   Towarzystwo Przemysłowo - Handlowe "Wegner i Spółka" jest producentem opakowań z tektur falistych dla różnych gałęzi gospodarki i przemysłu, takich jak:

- przemysł meblowy
- przemysł metalowy
- wyrobów z tworzyw sztucznych
- wyrobów elektronicznych
- produktów ogólno spożywczych
- innych gałęzi gospodarki

    Firma działa na rynku producentów opakowań od 1991 r. i jest prężnie rowijającym się dostawcą w swoim regionie. Od początku swojego istnienia firma "Wegner i S-ka" stale zwiększa swoje moce produkcyjne, liczbę kontrahentów i powierzchnię produkcyjno - magazynową. Długoletnia współpraca z wieloma klientami pozwala na ciągłą produkcję i stabilną pozycję na rynku. W 2001 r. firma uzyskała status Zakładu Pracy Chronionej. Stan zatrudnienia w 2005 roku wynosi średnio 49 osób z czego większość stanowią osoby niepełnosprawne. Produkcja oraz magazynowanie surowców i wyrobów odbywa się w dwóch zakładach:
- w Bladowie koło Tucholi, Nad Bladówkiem 1,
- w Tucholi, ul. Przemysłowa 10

      
    Firma przez cały czas działalności unowocześnia swój park maszynowy, poszukuje nowych rozwiązań technologicznych aby poprawić efektywność i jakość swoich produktów.

Krótka historia firmy Wegner i S-ka.

    Firmę założył dziadek Adolf Wegner w 1924 roku, naprawiał i później również produkował maszyny rolnicze i wentylatory. Od połowy lat trzydziestych produkcja maszyn rolniczych stanowiła główną część działalności firmy, a zatrudnienie wynosiło 26 osób. O renomie firmy może świadczyć udział pod własną nazwą w Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu. Kluczowym produktem firmy Wegner były wentylatory o nazwie WENTU - skrót od wentylator tucholski.

    Podczas okupacji niemieckiej firma uniknęła przejęcia przez okupantów dzięki interwencji Niemców właścicieli okolicznych folwarków. Po wkroczeniu Armii Czerwonej dziadek jako członek Armii Krajowej został aresztowany i wywieziony za Ural, a firma i mieszkanie zajęte na warsztaty wojska - później w utworzono nich Terenową Obsługę Rolnictwa - Przedsiębiorstwo Państwowe (POM). Po powrocie z zesłania w 1947 roku dziadkowi oddano budynki firmy, niestety bez maszyn które zarekwirowało "T.O.R. Przedsiębiorstwo Państwowe" i przeniosło do nowej siedziby przy ul. Pocztowej 7.

    Od 1991 roku firma zajmuje się produkcją opakowań z tektury falistej. Od początku głównym celem właścicieli była jak najlepsza obsługa klienta, gdyż w tym czasie jako producenci opakowań konkurowaliśmy głównie z firmami państwowymi i spółdzielczymi, w których uczono klienta "pokory". Swój sukces upatrywaliśmy w "reklamie" jaką daje zadowolony odbiorca produktu.

    W roku 2001 firma uzyskała status Zakładu Pracy Chronionej. Po czternastu latach zatrudnienie w naszym zakładzie wynosi 47 osób pracujących na umowę o pracę. Naszym głównym argumentem na rynku jest zgrana i sprawdzona załoga. Trzon załogi stanowią pracownicy związani z firmą od co najmniej 8 lat. W firmie obowiązuje regulamin wynagradzania premiujący długoletnią pracę, przewiduje on nagrody jubileuszowe za każde 5 lat pracy. Część pracowników posiada założone przez firmę polisy emerytalne. Pracownicy firmy stale podnoszą swe kwalifikacje. Z zatrudnionych obecnie pracowników w trakcie zatrudnienia 5 podjęło studia z tego 2 osoby naukę zawiesiły, 9 osób podjęło naukę w szkole średniej z tego 2 osoby ją ukończyły. Naukę policealną podjęły 2 osoby, 6 osób zdobyło lub rozszerzyło prawo jazdy a 2 osoby zostały skierowane na kurs prawa jazdy.

    W obecnym roku udało się nam zrealizować zakładane plany polegające na modernizacji parku maszynowego oraz na wymianie taboru samochodowego. Nieustannie wprowadzamy nowe rozwiązania techniczne i organizacyjne. Jednym z celów strategicznych było uzyskanie certyfikatu potwierdzającego utrzymanie wysokiej jakości wyrobów. W tym celu podpisaliśmy umowę z Kujawsko Pomorskim Centrum Jakości TQM. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w zakresie produkcji opakowań tekturowych został przyznany naszej firmie w dniu 23 listopada 2005. Uzyskanie Certyfikatu ISO to zwieńczenie dotychczasowych działań na rzecz jakości naszych wyrobów i spełniania wymogów naszych klientów.