Polityka Jakości
           

    Towarzystwo Przemysłowo - Handlowe "Wegner i Spółka" jest producentem opakowań z tektury falistej. Jako producent opakowań rozumiemy, że pozycja jaką posiadamy na rynku jest uzależniona od stopnia spełnienia wymagań i oczekiwań naszych Klientów.

    Zapewniamy naszym Klientom rzetelność i profesjonalizm w zakresie produkowanych wyrobów poprzez ciągły proces doskonalenia w obszarach jakości, elastyczności, szybkości oraz optymalizacji kosztów.

    Polityką firmy jest utrzymanie pozycji producenta opakowań oraz utrwalenie opinii rzetelnego, godnego zaufania partnera.

Przyjętą politykę jakości realizujemy poprzez:

- ciągłe doskonalenie procesów wytwarzania wyrobów
- wprowadzenie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością
- poznawanie, kreowane i zaspokajanie potrzeb i oczekiwań Klientów na wszystkich etapach współpracy
- realizowanie skutecznej i efektywnej polityki rozwoju firmy w płaszczyźnie organizacyjnej i technologicznej
- ciągłe doskonalenie kwalifikacji naszych pracowników

    Zobowiązujemy się do spełnienia ustalonych wymagań Klienta i stałego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.    Ukoronowaniem działań poprawiających jakość naszych wyrobów i wieloletniej dbałości o klienta było uzyskanie w dniu 23 listopada 2005 roku, certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w zakresie produkcji opakowań tekturowych. Od roku 1999 nasza firma posiada znak RESY wymagany w dostawach wewnątrz Unii Europejskiej.