Kody Fefco

Najnowszy i najbardziej rzetelny katalog kodów Fefco dostępny jest pod tym adresem (plik PDF):
http://www.fefco.org/fileadmin/Fefco/ESBO_codes/english_uk2.pdf